Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

SRPŠ

Programové cíle SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299 (SRPŠ) je významným partnerem a pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a účinná dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Uvedené základní cíle jsou naplňovány zejména:

  1. působením na rodiče ke správné výchově dětí v rodině
  2. seznamováním rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  3. seznamováním vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů
  4. dobročinnou pomocí členů SRPŠ škole - organizační, finanční a materiálovou podporou v oblastech
  • výchovně vzdělávacích
  • kulturních, reprezentačních, sportovních a společenských
  • prevence proti společensky nežádoucím jevům

Základní údaje

Sdružení rodičů a přátel dětí u Střední průmyslové školy v Praze 10, Na Třebešíně 2299, z.s.
Sídlo: Na Třebešíně 2299/69, Strašnice, 100 00 Praha 10
Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl L, vložka 59186 ze dne 01.01.2014
IČO: 027 87 555
Bankovní účet: ČSOB, Praha 2, č.ú.: 267743655/0300

INFORMAČNÍ MEMORANDUM (GDPR)

Plátce (rodič, prarodič, sourozenec s ukončenou základní školní docházkou apod.) úhradou příspěvku souhlasí se zpracováním osobních dat plátce (Jméno, Příjmení, Bankovní spojení) a žáka (Jméno, Příjmení, Evidenční číslo, Třída) za kterého plátce zaplatil příspěvek. Dále plátce a žák souhlasí se sdílením těchto dat se Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 pro účely evidence o nakládání s těmito příspěvky.

Délka zpracování dle potřeby zákona č. 563/1991 Sb. (Zákon o účetnictví)

Přiložené soubory


Termíny schůzek SRPŠ na školní rok 2019-2020:

16. 10. 2019 v 17:00
13. 11. 2019 v 16:00 a v 16:30 výroční schůze v přednáškovém sále (následují třídní schůzky)
11. 12. 2019 v 17:00
15. 1. 2020 v 17:00
12. 2. 2020 v 17:00
11. 3. 2020 v 17:00
15. 4. 2020 v 17:00
13. 5. 2020 v 17:00
17. 6. 2020 v 17:00

ve sborovně školy


Zápisy z porad vedení SRPŠ:

Ze dne . . . . . 17. 06. 2020
Ze dne . . . . . 12. 02. 2020
Ze dne . . . . . 15. 01. 2020
Ze dne . . . . . 11. 12. 2019
Ze dne . . . . . 13. 11. 2019
Ze dne . . . . . 16. 10. 2019

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417