Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Zadání maturitní práce s obhajobou ve 4. ročnících

Ve dnech 18. - 19. 10. 2017 jsou studenti tříd 4.F, 4.A a 4.B (zaměření STR a TZB) povinni vyzvednout si v sekretariátu školy formulář zadání maturitní práce (MP) s obhajobou pro školní rok 2017-18. Převzetí zadání potvrdí svým podpisem. Datum převzetí je termínem zahájení realizace ​MP. Formulář zadání je nedílnou součástí odevzdávané MP.​

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417