Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky 2013/2014

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto:

Zkoušky se konají od úterý 26. 8. 2014 od 9.00 hodin do čtvrtka 28. 8. 2014 od 8.00 hodin.

Jazykové předměty a OBN se budou zkoušet v učebně č. 362, MAT, FYZ a MEC v učebně č. 360, STT, SPS a ZST v učebně č. 359, KOM, TEK, TEZ a DEG v učebně č. 357, předměty výpočetní techniky ICT, OSY, PGA, HRW, PXE, DTP, POS a CDM budou v učebně č. 154. Učebna č. 355 je vyhrazena jako čekárna pro žáky.  Jmenný seznam a rozpis jednotlivých zkoušek je na intranetu školy na záložce STUDIUM (Oběžníky) a bude vyvěšen ve vestibulu školy.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417