Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

V sekci Zájemci .... Přijímací řízení ..... jsou ke stažení výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417