Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Rozpis maturit

Sledujte změny! Na intranetu školy v sekci Maturita je jmenný rozpis studentů k profilové (školní) části maturitní zkoušky pro jarní období školního roku 2012/2013.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417