Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Volný den pro žáky

Ředitel SPŠ, Praha 10, Na Třebešíně 2299, oznamuje vyhlášení 2 volných dnů pro žáky v termínu 3. - 4. ledna 2013 z organizačních důvodů. Vyhlášení volného dne pro žáky ("ředitelské volno") umožňuje § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417