Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Začátek nového školního roku

Školní rok 2016 – 17 zahájíme na Třebešíně ve čtvrtek 1. září v 8:00 hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Rozpis bude umístěn v přízemí školy a je též k dispozici v přiloženém souboru.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417