Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje podle §60 odstavec 10 zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 3. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • 18 – 20 – M/01 Informační technologie (ŠVP – Aplikace osobních počítačů)
  • 23 – 41 – M/01 Strojírenství (ŠVP – Informační technologie a strojírenství)
  • 78 – 42 – M/01 Technické lyceum (ŠVP – Technické lyceum)

Termíny 3. kola přijímacího řízení

  1. Do středy 24. června 2015 uchazeči o studium odevzdají přihlášku na střední školu. Přihlášky lze také zaslat poštou.
  2. V pátek 26. června 2015 proběhne přijímací řízení.

O konání dalších kol přijímacího řízení bude rozhodnuto podle výsledků předchozích kol.

V Praze dne 4. června 2015                                          RNDr. František Bárt, ředitel školy

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417