Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Základní informace o Třebešín – Campu

Místo pobytu: Horní Bradlo – RS TESLA

www.modrovic.cz

tel: 469 338 179 Jaroslav Modrovič (správce objektu)

mobil -  Mgr. T. Kubíková  (zástupkyně ředitele SPŠ) 773 587 516                                                 

Sraz: 10. září 2012 v 9.45 h před  SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha - 10

Předpokládaný příjezd: 14. září 2012 14.00 – 15.00 h před SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha - 10

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417