Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Maturitní zkoušky 2011/2012 – podzimní termín

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 34 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, určil ředitel školy průběh podzimní profilové části maturitních zkoušek takto: Profilová část maturitní zkoušky se koná v úterý 11. 9. 2012 od 13:00 hodin a ve středu 12. 9. 2012 od 7:30 hodin. Podrobný rozpis na intranetu školy v sekci Maturita ... Rozpisy maturit .....

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417