Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje podle § 60 odstavec 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • 18 – 20 – M/01 Informační technologie (ŠVP – Aplikace osobních počítačů) - počet míst 5
  • 23 – 41 – M/01 Strojírenství (ŠVP – Informační technologie a strojírenství) - počet míst 20

Termíny 2. kola přijímacího řízení: 

  1. Do středy 21. května 2014 uchazeči o studium odevzdají přihlášku na střední školu. Přihlášky lze také zaslat poštou.
  2. V pátek 23. května 2014 proběhne přijímací řízení.

O konání dalších kol přijímacího řízení bude rozhodnuto podle výsledků prvního a druhého kola.    

                                                                                              RNDr. František BÁRTL, ředitel školy

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417