Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky 2012/2013

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto: Zkoušky se konají v úterý 27. 8. 2013 od 9:00 hodin, ve středu 28. 8. 2013 od 8.00 hodin a ve čtvrtek 29. 8. 2013 od 8.00 hodin. Jazykové předměty a OBN se budou zkoušet v učebně č. 362, MAT, FYZ a MEC v učebně č. 360, STT, SPS a ZST v učebně č. 359, KOM, TEK, TEZ a DEG v učebně č. 357, předměty výpočetní techniky ICT, OSY, PGA, HRW, PXE, DTP, POS, CDM, TVY a PVY budou v učebně č. 154. Učebna č. 355 je vyhrazena jako čekárna pro žáky. Jmenný seznam a rozpis jednotlivých zkoušek je na intranetu školy na záložce STUDIUM a bude vyvěšen ve vestibulu školy.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417