Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

ze života školy

aktualita

Výsledky didaktických testů jarních maturit 2020

Rádi sdílíme bilanci úspěšně absolvovaných didaktických testů a písemných prací našich letošních jarních maturantů.
Výsledky didaktických testů jarních maturit 2020Tisková zpráva uveřejněná ČTK 22. června 2020 uvádí, že v celé České republice z didaktických testů státní maturity propadlo letos 17,7 procenta středoškoláků, což je o 3,6 procentního bodu víc než loni.

Vyplývá to z analýzy výsledků, které téhož dne publikoval Cermat na svém webu.


aktualita

Zlato pro naše plavce

V pátek 10. ledna proběhly v areálu ČZU plavecké závody pražských středních škol v rámci soutěží POPRASK.
Naš tým ve složení - Chalupa Jakub 3.D, Palata Jan 3.A, Klessy Erik 4.F, Roj Jakub 4.B, Toul Daniel 3.F a Homola Lukáš 3.E vybojoval zlaté medaile a pohár.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme :) !


aktualita

Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám 2019 - 20

Žáci přihlášení do letošních kurzů se sejdou s lektory ve středu 8. 1. 2020 v 15:45 v recepci školy. V letošním školním roce opět otevíráme pro žáky základních škol přípravné kurzy z matematiky a češtiny k povinným přijímacím zkouškám na SŠ. Kurzy z ČJ  a MAT budou v naší škole probíhat od 8. 1. do 25. 3. 2020  každou středu od 16:00 (vždy blok 45 min MAT a 45 min ČJ) s výjimkou pražských jarních prázdnin. Cena je 1000,- Kč/jednotlivý kurz nebo 1800,- Kč za oba kurzy dohromady. V březnu proběhnou i přijímačky nanečisto, které mohou účastníci našich přípravných kurzů absolvovat zdarma. Do kurzů je zapotřebí se přihlásit, následně obdržíte informační e_mail. 


aktualita

Třebešín pomáhá prostřednictvím Srdíčkových dnů

Sdílíme radost ze zapojení našich žáků a učitelů do charitativní akce. Při prosincových Srdíčkových dnech se jim podařilo shromáždit 4224 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli snahou a penězi na dobrou věc.

Srdíčkové dny


aktualita

Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti

Pod záštitou spolkové ministryně pro mládež Dr. Franzisky Giffey se konalo 10. česko-německé setkání mládeže v Berlíně (8. -10. 11. 2019). Žáci Filip Linhart, Tomáš Černý, Petr Pelc a Tomáš Le se zúčastnili zajímavých workshopů, na kterých se společně se svými vrstevníky z Německa aktivně zapojili do debaty o kontroverzních tématech jako např. diverzita, demokracie nebo ekologie v rámci zemí EU. Zajímavým zpestřením celého programu byla exkurze k památníku Berlínské zdi, kde proběhla diskuze s Udo Jeschkem, občanem tehdejší DDR a sympatizantem Pražského jara. Na závěr navrhli účastníci nové stěžejní téma Tandemu (Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže) pro další setkání v následujících třech letech.


aktualita

Anglie a Wales 2019

Koncem září se do Prahy vrátila skupina studentů se svou vyučující,  kteří navštívili Anglii a Wales. Postupně jsme si prohlédli Canterbury, Bath, Bristol, Cardiff a Londýn. Viděli jsme spoustu zajímavých míst a jsme bohatší o velké množství nových zážitků. I počasí nám vcelku přálo. Ubytováni jsme byli v rodinách, a tak jsme si mohli procvičit i naši angličtinu. Fotogalerie z akce je umístěna na FB školy


aktualita

Nadšení našich žáků z Filmfestu

Žáci-němčináři druhého, třetího a čtvrtého ročníku navštívili dvě projekce německých filmů.

V prvním filmu „Schwimmen“ se žáci zamýšleli nad hlavní postavou. Tu představuje 15letá dívka, která zažije kyberšikanu ze strany spolužáků. Po skončení projekce naši žáci využili možnosti zapojit se do diskuse a vyjádřit tak svůj názor k ději filmu.

Ve druhém filmu „Das schweigende Klassenzimmer“ byli žáci vtaženi do příběhu východoněmeckých maturantů, kteří zhlédnou dramatické záběry z průběhu maďarského povstání. Na základě toho se pak rozhodnou držet ve třídě minutu ticha. Netuší však, že toto gesto má pro ně dalekosáhlé důsledky.

68 žáků-němčinářů ze SPŠ Třebešín se zúčastnilo uvedených filmových projekcí dne 16. 10. 2019.


aktualita

ANGLIČTINA A BRIDGE NÁS SPOJUJE

V úterním dopoledni 17. září navštívila třída 3F se svými učiteli angličtiny nakladatelství studentského časopisu BRIDGE. Průvodcem redakcí byl pan Josef Šorm, zástupce výkonného ředitele. Studenti měli možnost pohovořit "face to face" se zahraničními novináři, setkat se s grafikem, nahlédnout do vlastního nahrávacího studia, podívat se na způsob vyřizování objednávek a nakonec i do expedičního skladu. Také získali představu o "redakčním týdnu." Bylo to nové, zábavné i poučné - zkrátka zážitek na celý život.

Děkujeme za vše, těšíme se na další vzájemnou spolupráci a na závěr - bylo to super!


aktualita

Výměnná praxe PraHamburg

od 19. 05. – 30. 05. 2019 se zúčastnilo 7 žáků ze SPŠ Třebešín výměnné praxe v Hamburku. Jejich zážitky a celkové dojmy z praxe najdete dole viz přiložený odkaz. Tento unikátní projekt je z 50 % finančně podporován Česko-německým fondem budoucnosti. SPŠ Třebešín by ráda pokračovala v tomto projektu společně s partnerskými školami z Hamburku i v příštím školním roce 2019/2020.

Další informace jsou dostupné na adrese prahamburg.wz.cz


aktualita

Předání vysvědčení absolventům 4. ročníků

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 převzali absolventi 4. ročníků ve slavnostní atmosféře obřadní síně Vršovického zámečku svá maturitní vysvědčení. Třídní profesor, ředitel školy a paní starostka popřáli absolventům úspěchy do dalšího studia, radost z budoucích očekávání a sílu ke zdolání všech překážek, které je čekají na nové cestě opravdovým životem.

Věříme, že náležitě zúročí znalosti a dovednosti, které za čtyři roky studiem třebešínské průmyslovky získali.


aktualita

Prof. Pavel Höschl na Třebešíně

Ve středu 24. 4. 2019 se v přednáškovém sále SPŠ Na Třebešíně uskutečnila přednáška prof. RNDr. Pavla Höschla, DrSc., na téma Polovodiče a jejich praktické využití. Studenti tuto problematiku probírají ve druhých a třetích ročnících v závislosti na oboru, takže už měli o polovodičích základní znalosti. Napjatě a se zájmem sledovali přednášku, která poskytla informace o nejnovějším využití polovodičů v detektorech záření, v CT diagnostice, při obraně států patřících do NATO, při vědeckém zkoumání změn na naší planetě apod. Velice děkujeme panu profesorovi za jeho čas a úsilí vynaložené při přípravě a realizaci přednášky. Studenti tak měli mj. možnost poznat průběh vysokoškolské přednášky a „ochutnat“ akademický způsob práce.


aktualita

Výměnná zahraniční praxe Třebešín/Hamburg 2019

V říjnu 2018 proběhla první fáze dlouho připravované výměnné praxe. Průmyslovku Třebešín navštívili žáci ze dvou partnerských škol z Hamburku. Strávili u nás dva týdny, během kterých se zúčastnili vyučování, jazykové animace, společných kulturních akcí a tematických výletů. Skupina našich žáků se na realizaci akce výraznou měrou podílela. Kromě jiného absolvovali společně se žáky partnerských škol odborně zaměřené praxe v několika firmách, které jsou partnery naší školy. Druhá fáze výměny proběhne ve dnech od 19. 05. do 30. 05. 2019, během nichž našich sedm „statečných“ žáků bude naopak pobývat a praktikovat v Hamburku. Čeká na ně obdobně zajímavý program, jaký prožili jejich vrstevníci z Hamburku v Praze. Celá výměnná akce je organizována ve spolupráci s Organizací Arbeit und Leben, která zajišťuje žákům praxi v německých firmách. Do společných kulturních akcí se zapojí kolegové i žáci z partnerských škol v Hamburku. Zajímavá je určitě pro naše žáky i finanční stránka výměnné praxe. Tento projekt je z 50 % finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.
Tak nám držte palce.
Děkujeme
Klára Těšíková – hlavní organizátorka akce


aktualita

Techmania 2019 - výprava za poznáním do Plzně

Na počátku dubna 2019 se žáci všech druhých ročníků vydali na prohlídku expozice Techmania Science Center v Plzni, která nabízí stovky interaktivních exponátů na sedmi tisících metrech čtverečných, pravidelné show, staré lokomotivy a unikátní trolejbus. Umožňuje poznání světa kolem nás prostřednictvím hry; objevuje přírodní zákony, říši zvířat, historii průmyslu a techniky nebo energii ukrytou v obnovitelných zdrojích. 

Experimenty a demonstrace fyzikálních jevů byly doplněny komentářem učitelů.


aktualita

IoT laboratoř na Třebešíně ve spolupráci s IBM

V tomto školním roce byla navázána spolupráce se společností IBM v rámci projektu IoT laboratoř (iotlaborator.cz), který se nám podařilo úspěšně implementovat do předmětu praktická cvičení (PXE) ve 3. ročníku oboru informačních technologií.

Studenti se tak mají možnost seznámit s relativně novým oborem IT, jehož vývoj rychle roste a má velký potenciál uplatnění v širokém spektru lidské činnosti (např. ve strojírenství, dopravě, energetice, lékařské a zdravotní péči, domácnostech, …).

V průběhu školního roku se studenti učí pracovat s jednotlivými IoT prvky – od zapojení různých senzorů a naprogramování mikrokontroléru, až po sběr dat a jejich následné zpracování a vyhodnocení. Poté studenti pracují na projektových úlohách, ve kterých aplikují své znalosti a nadále je prohlubují. Navíc dochází k syntéze jejich znalostí z odborných předmětů (např. programování a vývoj aplikací, hardware, počítačové sítě, …)

Přidanou hodnotu mají studenti v možnosti vytvořit si vlastní projekt, který následně prezentují ve společnosti IBM před odbornou porotou na akci zvané “Den D“. Zde se poté rozhodne, zdali je projekt životaschopný, konkurenceschopný a zdali má potenciál v reálném uplatnění. V případě, že odborná porota projekt schválí, projektu je poskytnuta podpora v dalším vývoji (finanční na nákup potřebných komponent, technický support ze strany IBM, …). Celé toto snažení má cíl na světově populárním veletrhu všech kutilů Maker Faire, který se koná každým rokem i v Praze a studenti dostanou prostor zde prezentovat svůj projekt.

V letošním školním roce se podařilo vytvořit dva projektové týmy, které prezentovaly své nápady ve společnosti IBM dne 23. 1. 2019. Jeden z těchto projektů byl schválen porotou IBM a nyní na něm naši studenti usilovně pracují. Druhý projekt sice do podpory v rámci IBM neprošel, ale práce na něm bude pokračovat dál a uvidíme, jak se nakonec povede prezentovat. Po celou dobu projektu mají studenti k dispozici „laborku“ v rámci předmětu PXE, ale i mimo ni a maximální podporu svých učitelů. Přejeme všem hodně štěstí, výdrže a úspěšné zakončení na Maker Faire.

Fotogalerie z akce na školním FB

 

Tomáš Trejbal a David Frýbert
učitelé odborných předmětu

 


aktualita

Zahájení činnosti kroužku 3D CAD modelování

Volnočasový kroužek 3D CAD modelování zahájil činnost ve čtvrtek 7.2. pod vedením lektora Radka Nedvěda, pravidelná setkání během II. pololetí budou v počítačové učebně 408. Přejeme začínajícím 3D modelářům plný zdar a mnoho tvůrčí energie!


aktualita

Best in English

Vracíme se k soutěži Best in English​která na naší škole proběhla koncem minulého kalendářního roku. Obdrželi jsme oficiální výsledky, se kterými vás teď chceme seznámit. Zveřejňujeme seznam 30 nejlepších angličtinářů školy spolu s celkovým pořadím školy v celé republice a mezi školami podobného typu (kompletní seznam viz intranet školy). Při shodě dosažených bodů rozhodoval čas, za který jednotliví účastníci soutěž absolvovali.

Nejlepším angličtinářům školy gratulujeme a všem děkujeme za účast v soutěži, která rozhodně není jednoduchá. Výsledky a další pořadí můžete nahlédnout v kabinetě 257.

School Name: SPŠ Na Třebešíně 2299, Praha 

Place World: 392 

Place Country: 151 

Place Region: 33 

Place by school type: 25


aktualita

Co dělá konstruktér - prezentace firmy Ricardo Prague

Mezi studenty 1. a 2. ročníků oborů Strojírenství a Technické lyceum  zavítali 16. ledna zástupci společnosti Ricardo Prague, aby jim přiblížili náplň své práce - vývoj motorů, pohonů vozidel, strojů i lodí a jejich řídicích systémů. Pro studenty byla toto prezentace příležitostí vnímat praktické využití (nejen) moderních 3D/CAx technologií a postupů, s nimiž se ve škole učí pracovat. Spolupráci s firmou Ricardo budeme na jaře 2019 rozvíjet dalšími setkáními našich studentů s konstruktéry, technology a vývojáři.


aktualita

Plavecká soutěž – POPRASK

V úterý 8. ledna se školní družstvo zúčastnilo soutěže pražských škol v plavání. V konkurenci 10 družstev jsme se umístili na čestném 6. místě. 

Poděkování za reprezentaci školy patří žákům Janu Palatovi, Lukáši Homolovi, Václavu Krištůfkovi, Jakubu Chalupovi, Eriku Klessymu a Alexi Zachovi.

Věříme, že až bude opět v provozu náš školní bazén a budeme mít možnost naplno trénovat, budou výsledky mnohem lepší.


aktualita

Pohled na Československo před sto lety

V proskleném přízemí školy si od 7. do 29. ledna můžete prohlédnout panelovou výstavu „Tady nová republika“, která se věnuje událostem souvisejícím se vznikem Československa právě před sto lety. Expozice byla zapůjčena naší průmyslovce  bezplatně Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze v rámci navázané dobré spolupráce.


aktualita

Zapojujeme se do dalších aktivit projektu Minimalizace šikany

Se začátkem roku 2019 pokračuje účast naší školy v komplexním programu Minimalizace šikany (MiŠ - AISIS, o.s.), kterou zahájily v říjnu a listopadu 2018 dvě skupiny třebešínských učitelů absolvováním tří externích vzdělávacích modulů tohoto projektu. Následovat budou workshopy vedení SPŠ s lektory projektu, na něž navážou praktické vzdělávací aktivity pro třídní učitele a supervizní podpora. Hlavním přínosem MiŠ je efektivnější podpora bezpečného prostředí a dobrých vztahů v třídních kolektivech i ve škole celkově. Koordinátorem spolupráce Průmyslovky Třebešín s realizačním týmem tohoto užitečného programu je výchovná poradkyně Linda Kohútová.


aktualita

Předvánoční exkurze TTT do ŠkodaAuto - poznáváme moderní výrobu

V pátek 7. prosince 2018 se 45 našich studentů vypravilo na zimní Technology Tour do mladoboleslavského areálu nejvýznamnější české automobilky. Výrobní linku typu Octavia, moderní automatickou lisovnu plechů a firemní muzeum s depozitářem prototypů si spolu se svými žáky prohlédli učitelé Martin Nermut, Linda Kohútová a ředitel školy Luboš Bauer.


aktualita

Vzdělávání odborných učitelů v CNC technologiích

Skupina učitelů - strojařů ze šesti českých středních škol absolvovala během listopadu a prosince 2018 v naší CNC dílně na obráběcích strojích zn. Haas první část vzdělávacího programu Teach the Teachers. Odborný trénink zaměřený na základy CNC frézování a soustružení, který vedli naši lektoři František Hnátek a Petr Provazník, byl realizován s finanční a metodickou podporou americké nadace Gene Haas Foundation a dodavatele strojů, firmy Teximp.  Školení se uskutečnilo v rámci celosvětové sítě pracovišť Haas Technical Education Center (HTEC), do níž Průmyslovka Třebešín patří.


aktualita

Snažíme se pomáhat prostřednictvím Srdíčkových dnů

Děkujeme všem, kteří se v našem týmu během letošního podzimu podíleli na pomoci dobré věci.


aktualita

Třebešín ve Walesu a Anglii

Po týdenním červnovém putování se naše třebešínská výprava vrátila v pořádku zpět domů z poznávacího pobytu v Anglii a ve Walesu.

Chtěly bychom s kolegyní tímto poděkovat všem účastníkům z naší školy za příkladné chovaní a bezproblémový průběh celé akce. Viděli jsem spoustu nových míst a také navázali nové kontakty.

Bylo nám fajn. Mgr. Lucie Mikušová, RNDr. Lenka Hnízdilová


aktualita

Úspěch našich studentů na HACKFESTu 2018

Koncem prvního červnového týdne roku 2018 se konal na pražském výstavišti Hackaton ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Operátorem ICT. Během 24 hodin měli studenti z vysokých a středních škol realizovat a prezentovat své projekty na téma Smart City, které by pomohly zlepšit život v našem hlavním městě. Od pátku do soboty jednotlivé týmy vymýšlely svá řešení a následně je prezentovaly odborné porotě. Ta byla složena z řad odborníků a zástupců partnerů celé akce. Celkem sedm týmů napříč středními a vysokými školami se snažilo dosáhnout na hlavní cenu 1000 eur pro podporu svého nápadu. Našemu týmu „VR the Future“ ve složení Jiří Pihrt s Romanem Olejníkem z 4.F a Kristián Čapek s Michalem Vocelem z 3.E (tedy mix oborů Technického lycea a ICT), se podařilo zvítězit v kategorii středních škol a dostat se do TOP 3 všech týmů, které bojovaly o celkovou výhru a podporu. Naši studenti vsadili ve svém projektu na palčivý problém městské dopravy a představili aplikaci s názvem „Do Prahy pohodlně“, která porovnávala výhody využití MHD v dopravní špičce oproti automobilu. Využili přitom open data, která jsou veřejně dostupná s propojením Google Map a jiných technologií. Studenti se tak museli poprat s programováním, designem a závěrečnou prezentací. Našemu týmu tímto moc gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším počínání. Jsme hrdí na své studenty! Bližší informace a fotografie můžete nalézt zde: 

krátká reportáž z akce

aktualita

Výměnná praxe Třebešín vs. Hamburg

Od 14. 10. 2018 navštíví naši školu žáci ze 3 partnerských škol z německého města Hamburg. Dva týdny se budou částečně účastnit vyučování a především odborné praxe společně našimi žáky v dílnách/laboratořích.Následně budou mít možnost absolvovat krátkou praxi v některé z firem, s nimiž naše škola spolupracuje. A to samé čeká naše žáky od 4. do 18.11. 2018 v Hamburku. Ubytování, strava, pobyt na škole a praxe v jedné z německých firem na celé dva týdny budou účastníkům z Třebešína zcela uhrazeny. Cestovné tam i zpátky bude hrazeno z 50%. Náklady by tedy neměly převýšit 1000 - 1300 Kč (nepočítaje v to kapesné). Kapacita výměnného pobytu je omezena max. na 7 našich žáků, kteří pojednou společně s pedagogickým dozorem. Pro další informace a pro přihlášky si zájemci mohou přijít (co nejdříve!) do kabinetu 255 k paní prof. Těšíkové. Možnost ucházet se o účast na této jedinečné akci je pouze do středy 20. 6. 2018 !


aktualita

Malé statistické ohlédnutí za mezinárodní soutěží Best in English

Přinášíme malé statistické ohlédnutí za mezinárodní soutěží Best in English, která proběhla koncem loňského roku. Škola soutěžila pod kódem ZC 88L T52. Karel Sokol, student třídy 4.B, skončil na celkovém 20. místě mezi všemi soutěžícími z České republiky. Patří mu zároveň náš dík za jeho čtyřletou vzornou reprezentaci naší školy v mnoha jazykových soutěžích. Škola skončila na 75. místě z celkového počtu 332 škol v České republice a patří jí zároveň 196. příčka mezi 729 školami na světě. Celkem se soutěže zúčastnilo 17 612 soutěžících z celého světa.

 


aktualita

Mezinárodní projekt TANDEM - volná místa

V rámci projektu Tandem se uskuteční pro 15 studentů naší školy ve věku 15-17 let ve dnech 20. - 22. 4. 2018 workshopy v Terezíně. Do společných aktivit bude zapojena partnerská škola z Hamburku. Na účastníky čekají přednášky, prohlídky a workshopy. Tandem hradí většinu nákladů (ubytování, strava, program, tlumočení), žáci platí pouze dopravu. Pro tuto jedinečnou akci jsou zatím ještě volná místa. Pokud máte zájem se zúčastnit, přijďte se prosím přihlásit nebo kontaktujte paní prof. Těšíkovou - kabinet č. 208 (tesikova@trebesin.cz).

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni a v Řezně podporují sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa.


aktualita

Naši s 4x4 LandRover v celosvětovém finále a v reportáži IDNES

Třebešínští Blue Dragons obsadili 17. místo v celosvětovém finále soutěže 4x4 Land Rover In Schools v arabském Abu Dhabi. Reportáž přinesl server Technet.cz, o akci se můžete dozvědět i na školním FB. Děkujeme sestavě Pavel Šusta (2.A), Jan Frouz (3.A), Ondřej Mašek (3.A), která pod vedením prof. Martina Šindeláře výborně reprezentovala školu! Studenti obsadili na jaře 2017 se svým RC modelem druhé místo na národním finále a poté postoupili do vrcholného klání s dalšími týmy z celého světa.


aktualita

Vánoční Drážďany

V pátek 15. 12. 2017 se uskuteční poznávací zájezd pro studenty do Drážďan. Autobus bude vyjíždět v 7:00 hod. od SPŠ, sraz bude tedy v 6:45 před školou a předpokládaný návrat je v 19:30 opět ke škole.  Navštívíme muzeum, absolvujeme prohlídku města a na závěr nás neminou tradiční vánoční trhy. Cena: 400 Kč. Pro informace se obracejte na Mgr. Kláru Těšíkovou, kabinet č. 208 /tesikova@trebesin.cz/.


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417