Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Statuty a certifikáty

Autodesk Academia Program

Autodesk Academia Program je forma spolupráce vedoucí softwarové společnosti v oblasti návrhu, správy a sdílení digitálních dat s akademickou sférou. Naše škola splnila kritéria programu již v roce 1999 a stala se tak jednou z prvních škol v České republice. Autodesk Academia Program vytváří předpoklady rozvíjet spolu s učiteli a jejich studenty komunitu, která zajistí integraci nejmodernějších technologií do výuky na školách a podpoří realizaci kreativních a inovativních nápadů v technické praxi. Certifikát Autodesk Academia Program 


Microsoft IT Academy

První střední škola v České republice. Partner společnosti Microsoft pro vzdělávání již od roku 2001. Statut Microsoft IT Academy zajišťuje vzdělání a certifikaci učitelů využívajících produkty Microsoft, včetně možnosti získání originálních courseware a software pro žáky na domácí počítače.


Haas Technical Education Center (HTEC)

První Haas Technical Education Center (HTEC) v České republice. Cílem tohoto inovativního výukového projektu je vychovávat odborníky pro programování CNC (číslicově řízených) strojů, jichž je na trhu práce nedostatek, a také specialisty pro práci s těmito stroji, které jsou dnes trendem napříč výrobní sférou.


Centrum Moderních Technologií ve Škole

Společnosti Microsoft, Hewlett-PackardCiscoLangMaster SoftIr po dohodě s MŠMTSPŠ zřídily na Střední průmyslové škole v Praze 10, Na Třebešíně v rámci jejich společných aktivit School Technology Innovation Center – Centrum Moderních Technologií ve Škole.

Tento program úzce navazuje na iniciativy jednotlivých partnerských společností v oblasti vzdělávání a je v souladu s jejich dlouhodobým záměrem posílit snahu učitelů a studentů dosáhnout svého plného potenciálu prostřednictvím lepšího přístupu k nejnovějším počítačovým technologiím a výcviku při jejich použití.

Program tohoto centra ve všech svých oblastech také navazuje na iniciativu „Partneři ve vzdělávání“, kterou společnost Microsoft spustila společně s MŠMT v celé České republice v lednu 2004.

Toto centrum, které budou partneři projektu společně provozovat, bude prakticky využíváno žáky a vyučujícími SPŠ k moderním způsobům výuky pomocí ICT technologie.

„Centrum Moderních Technologií ve Škole“ bude dále plnit mnoho aktivit v oblasti strategií využívání ICT:

  • Moderní technologie – testování moderních technologií a jejich použitelnosti ve škole.
  • Moderní vedení – identifikace moderních strategií postupů a modelů zavádění ICT do výuky.
  • Moderní učitelé – místo pro setkávání a organizaci skupiny moderních učitelů. 
  • Moderní řešení – identifikace nových technologií, které adresují požadavky škol a umožňují lépe využívat investice do ICT.
  • Moderní partnerství – fórum pro sdílení a předávání znalostí, které pomohou školám lépe formulovat dlouhodobé strategie a plánování rozvoje ICT ve škole.

V dubnu 2004 zahájilo Centrum Moderních Technologí pilotní činnost prvními semináři, konzultačními dny pro české školy a přípravou programu na zbytek školního roku 2004/2005. Mezi své partnery přivítalo společnost Olympus. V průběhu května budou zprovozněny i vlastní webové stránky s kompletními informacemi o Centru a jeho technologickém vybavení, včetně nabídky kurzů a seminářů. Více na Microsoft zde.


CINEMA 4D Academy Program 

CINEMA 4D Academy Program zajišťuje kvalitu výuky 3D grafiky, včetně legálního Software pro žáky a učitele pro práci na domácím počítači. 


Autorizované školicí středisko CAD/CAM

Autorizované školicí středisko CAD/CAM nabízí školení produktů Autodesk, SolidWORKS, SURFCAM pro pracovníky ve školství i pro širokou odbornou veřejnost.


 

 

 

 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417