Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Pronájmy

>

 


Škola nabízí volné kapacity pronájmu tělocvičen a bazénu v době mimo vyučování.

Malá TV: 211 m2 povrch parkety, lajnování volejbal, badminton, cena 360.- Kč/hod.
Velká TV: 522 m2 povrch umělý, lajnování basketbal, volejbal, cena 600,- Kč/hod..
Plavecký bazén: 25 x 12 m, cena 2 000,- Kč/hod..

Ve školním roce 2019/2020 je kapacita sportovišť pro pronájem vyčerpaná z 99%.
Momentálně k pronájmu je k dispozici pouze:
   BAZÉN - úterý 10:00- 11:30
   VELKÁ TV - OBSAZENO
   MALÁ TV - OBSAZENO

Dále škola nabízí ke krátkodobému pronájmu moderní přednáškový sál

Kapacita 120 míst, vzduchotechnika, Dataprojektor, vizualizér, ozvučení včetně dvou mikrofonů atd.

K pronájmu lze schopni individuálně zajistit catering, dodatečné prostory pro prezentaci atd.

Základní cena pronájmu přednáškového sálu je 1 000,- Kč/h bez DPH (21%)


Bližší informace:

Tomáš Zachat | zachat@trebesin.cz   | tel: 222 355 355 | mob: 775 709 840

 


  

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417