Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Přijímací řízení

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 21

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

18-20-M/01 Informační technologie – 60 uchazečů (2 třídy)
Seznam přijatých uchazečů

23-41-M/01 Strojírenství – 60 uchazečů (2 třídy)
Seznam přijatých uchazečů 

78-42-M/01 Technické lyceum – 30 uchazečů (1 třída)
Seznam přijatých uchazečů

Ke studiu nebyli přijati uchazeči, kteří nejsou uvedeni v těchto výsledných seznamech.

Mezní termín pro odevzdání zápisového lístku ze 2. kola je středa 1. 7. do 13:30 v sekretariátu ředitele školy. 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

18-20-M/01 Informační technologie – 60 uchazečů (2 třídy)
Seznam přijatých uchazečů

23-41-M/01 Strojírenství – 60 uchazečů (2 třídy)
Seznam přijatých uchazečů

78-42-M/01 Technické lyceum – 30 uchazečů (1 třída)
Seznam přijatých uchazečů

INFORMACE K ODEVZDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápisové lístky odevzdá zákonný zástupce žáka osobně v sekretariátu ředitele školy nejpozději do čtvrtka 18. 6. 2020 do 17:00 hod. Zároveň proběhne zápis žáka do 1. ročníku. Přítomnost zákonného zástupce je proto nezbytná. V mimořádném případě nás kontaktujte na tel. číslech 222 355 550 (sekretariát), 222 355 355 (ředitel).

Provozní doba sekretariátu ředitele školy je 8:00 – 17:00 hod.

V průběhu zápisu proběhne kontrola osobních údajů pro školní matriku, volba druhého cizího jazyka, udělení souhlasu pro dálkovou komunikaci (e-mail), možnost odevzdat průkazovou fotografii na ISIC kartu (viz dopis ISIC karta).

 

INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ NOVÉHO ROZHODNUTÍ

Lhůta pro podání žádosti jsou 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí – vyvěšení výsledků na webových stránkách školy.


Aktuální informace k přijímacímu řízení

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Více v přiloženém dokumentu.


Příjímací řízení


Předvyplněné přihlášky ke studiu jsou ke stažení v sekci žádosti pro uchazeče.


Kódy a názvy oborů:

  • 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ
  • 18–20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
  • 78–42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417