Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Studijní obory

>

 


Všechny nabízené obory poskytují ve čtyřletém denním studiu střední odborné vzdělání s maturitou. Učební plány všech oborů jsou koncipovány tak, aby absolventi našli nejen univerzální uplatnění v oboru, ale mohli úspěšně pokračovat i ve studiu na VŠ.

Podívejte se na učební plány jednotlivých oborů:

 1. strojírenství
 2. informační technologie
 3. technické lyceum

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ (ŠVP - INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A STROJÍRENSTVÍ) 

Obor připravuje žáky na uplatnění v perspektivních a žádaných technických pozicích. Na trhu práce se absolventi dobře realizují zejména jako konstruktéři, technologové a projektanti. Aktivní, tvůrčí absolventi oboru úspěšně působí i na pozicích řídicích a obchodních. Značný počet absolventů si dále zvyšuje kvalifikaci návazným studiem technických univerzit.

Náplň oboru odpovídá potřebám průmyslové praxe přítomné doby a dohledné budoucnosti, v níž konstrukční, výrobní a kontrolní procesy probíhají výhradně již s podporou informačních technologií. Ve výuce jsou průběžně propojovány důležité a trvale platné strojařské základy (mechanika, konstrukce, technologie, měření, dílenská praxe) s aplikací rozsáhlé škály výkonných IT nástrojů.

To je především:

 1. Tvořivá práce s podporou 3D a 2D CAD systémů (konstruování, příprava technické a produktové dokumentace
 2. Programování a řízení výrobních strojů pomocí CAM systémů (CNC obrábění, 3D tisk).   

Dynamickému pojetí výuky napomáhá moderní technické zázemí – výkonné počítače, CNC i konvenční obráběcí stroje, 3D tiskárny, vybavení laboratoří a také živá spolupráce školy s několika úspěšnými firmami v oboru.

Struktura přípravy žáků odpovídá růstu jejich odborných – strojařských dovedností a respektuje soudobou potřebu specializace absolventů. V prvních třech letech studia absolvují všichni žáci jednotnou kombinaci předmětů sestavenou ze základů oboru. Pro čtvrtý ročník si vybírají z nabídky povinně volitelných studijních zaměření (stav ve šk. roce 2016-17):

 1. Strojírenství – výrobní konstrukce a technologie (STR)
 2. Programování CNC strojů (CNC)
 3. Ekonomika strojírenství (EKS)
 4. Technická zařízení budov (TZB)

Po celou dobu studia jsou žáci v kontaktu se strojařskou realitou. Zúčastňují se exkurzí ve firmách a přednášek expertů ve škole. Ve třetím ročníku absolvují povinnou odbornou praxi. Svoji odbornou přípravu završují praktickou maturitní zkouškou ve zvolené specializaci. Žáci 4. ročníku v zaměření STR obhajují před maturitní komisí ročníkové projekty. Při jejich řešení mohou spolupracovat s odbornými partnery školy (firmy 3D Chemoprag, Tatra Trucks Kopřivnice, Slévárna a Modelárna Nové Ransko, 3E Praha Engineering).

 


18–20-M/01  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (ŠVP – APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ)

Obor umožňuje proniknout do základů hardwaru, softwaru, počítačových sítí a programování. Tematické plány obsahují využití textových a tabulkových procesorů, práce se sítí a internetem, prezentační programy, tvorbu webových stránek, databáze, programování, grafické systémy. Vedle technických oborů si žáci osvojují i základy počítačového konstruování a animace. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění jako programátoři, správci počítačových sítí, tvůrci webových stránek. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách.


78–42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM

Připravuje budoucí absolventy tak, aby měli matematické a fyzikální poznatky na úrovni potřebné pro úspěšné terciární studium technických oborů. Tyto poznatky umí aplikovat při řešeni technických problémů a zdůvodní je tak, aby obhájili zvolené řešeni. 

Důraz je kladen na práci v týmu a schopnost přijmout zodpovědnost za svěřené úkoly. Od třetího ročníku nabízí možnost výběru volitelných předmětů se zaměřením na strojírenství nebo informační technologie. Žáci mají možnost mimo anglického jazyka zvolit studium německého, ruského nebo španělského jazyka.

Studijní zaměření od 3. ročníku

Strojírenství

 1. Technická mechanika
 2. Strojírenská technologie
 3. Stavba a provoz strojů
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417