Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Maturitní zkoušky

Aktuální informace k maturitám

maturity - podzim

Současný stav problematiky ukončování studia 4. ročníků a MZ v letošním školním roce je v návaznosti na stanovisko MŠMT k dispozici v přiloženém dokumentu.

Maturitní práce žáků 4. ročníků

Vzhledem k aktuální situaci a vládou stanoveným opatřením byl vedením školy pro žáky 4. ročníků stanoven závazný náhradní termín odevzdání maturitní práce (MP), kterou řešili během letošního školního roku. Pokyny a harmonogram pro závěrečné konzultace a odevzdání MP obdrželi žáci prostřednictvím školního e-mailu.

Do čtvrtka 2. 4. do 13:00 hodin odevzdali  žáci do své zabezpečené složky ve školním úložišti OneDrive :
  • finální verzi MP připravenou k tisku ve formátech .pdf i .docx .
  • veškeré přílohy v elektronické formě
  • veškeré CAD modely apod.
Jeden svázaný výtisk své maturitní práce vč. příloh (např. výkresů - i ve vhodně zmenšeném měřítku tisku) odevzdají žáci v sekretariátu školy během dnů, kdy budou ve škole konat didaktické testy společné části MZ (tj. 1. - 2. 6.), nejpozději však do středy 3. 6. do 12:00.

Soubory s prezentacemi MP pro obhajobu ukládají žáci do zabezpečené složky ve školním úložišti OneDrive.  Žáci třídy 4.B odevzdají do stanoveného úložiště finální verze prezentačních souborů nejpozději do 3. 6. (23:00), žáci tříd 4.A a 4.F pak do 10. 6. (23:00). Přesné instrukce obdrželi řešitelé MP školním e-mailem.

Praktické maturitní zkoušky (PMZ):

  • vzhledem k aktuálním opatřením přijatým v ČR se ve školním roce 2019/2020 nekonají PMZ v naší škole formou fyzické přítomnosti žáka ve škole. Jejich náhradní způsob konání a hodnocení stanovuje dle § 26 zákona č. 135/2020 sb. pokyn ředitele školy č. O008. Hodnocení (klasifikaci) PMZ sdělí žákovi maturitní komise v den konání ústní maturitní zkoušky.

Veškeré informace o nové státní maturitní zkoušce se nacházejí na stránkách, které připravilo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT). Stránky podávají garantovaný, vyčerpávající a uživatelsky přehledně zpracovaný informační servis. Změna modelu maturity, reforma v otázkách, model maturit, zkoušky a předměty, organizace a logistika, normy a předpisy, katalogy požadavků ke zkoušce - to vše je soustředěno na jediné internetové adrese.

www.novamaturita.cz


MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020TERMÍNY MZ 2020

Maturita 2020 - termíny

MATURITNÍ TÉMATA pro jarní a podzimní zkušební období 2020

78-42-M/01 Technické lyceum

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417