Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Kontakty - vedení školy

Základní informace o škole ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Název dle zřizovací listiny:

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299   

Právní forma: příspěvková organizace zřízená HMP
IČ: 61385417
DIČ: CZ61385417
IZO školy: 000638412  

Adresa: Na Třebešíně 2299, 108 00 Praha 10     

Telefon vrátnice DM (ústředna): 222 355 000
Telefon sekretariát školy: 222 355 550
e-mail: sps@trebesin.cz, e-podatelna: podatelna@trebesin.cz
IDDS: q3ckgad  


Ředitel školy:
Mgr. Luboš Bauer, bauer@trebesin.cz, tel: 222 355 555 

Sekretariát ředitele:
Martina Schmausová, schmausova@trebesin.cz, tel: 222 355 550        

Zástupci ředitele: 
Mgr. Marie Benešová, benesovam@trebesin.cz, tel. 222 355 551
Ing. Martin Nermut, nermut@trebesin.cz, tel: 222 355 552


Výchovná poradkyně:
Mgr. Linda Kohútová, kohutova@trebesin.cz, tel: 222 355 195 


Vedoucí školních dílen:
Pavel Ryneš, rynes@trebesin.cz, tel: 222 355 121


Vedoucí správy budov a provozních úseků:
Tomáš Zachat, zachat@trebesin.cz, tel: 222 355 355, mob: 775 709 840 


Ekonom školy: 
Ing. Jakub Koželuh, kozeluh@trebesin.cz, tel: 222 355 197   

Hospodářka:
Jana Kořalková, koralkova@trebesin.cz, tel: 222 355 181        

Finanční účetní:
Alena Vojtová, vojtova@trebesin.cz, tel: 222 355 116        

Mzdová účetní:
Vladimíra Hoferková, hoferkova@trebesin.cz, tel: 222 355 125


 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417