Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Domov mládeže

zdroj:

Domov mládeže je určen pro ubytování mimopražských žáků a studentů (pouze chlapců) pražských středních škol, vyšších odborných škol, gymnázií a konzervatoří. Zabezpečuje žákům a studentům ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost školy, zajišťuje stravování, pomoc při rozvíjení zájmové činnosti a vytváří podmínky pro jejich přípravu na vyučování.

Domov mládeže je umístěn cca 10 minut chůze (nebo 3 stanice autobusem) od stanice metra Želivského. Žáci a studenti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích a dva tyto pokoje tvoří obytnou buňku, jejíž součástí je předsíň se skříněmi, umývárna, sprchový kout a WC. Každý ubytovaný žák má k dispozici válendu, skříňku na lůžkoviny, poličku na učební pomůcky, pracovní stůl, lampičku. Na každém patře je klubovna s televizí. V domově mládeže je knihovna, posilovna a ateliér. Ubytovaní žáci a studenti mohou rovněž využívat tělocvičnu, krytý bazén a venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem a posilovnu. Součástí školy je školní jídelna. Pro příští školní rok je příspěvek na ubytování stanoven na 1.600,-Kč. 

Na základě analýzy cen potravin a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji cen se mění v souladu s platnými limity  vyhlášky č. 463/2011 Sb (změny a doplňky předpisu) a vyhláškou 107/2005 Sb o školním stravování od 1.1.2014 ceny jídel podávaných ve školní jídelně:

Současná cena snídaně standard: 37,- Kč
Současná cena snídaně nadstandard: 55,- Kč

Současná cena oběd standard: 37,-  Kč
Současná cena oběd nadstandard: 45,- Kč

Současná cena večeře standard: 35,- Kč
Současná cena večeře nadstandard: 53,-Kč

O umístění do domova mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky. Přihlášku do domova mládeže podávají zákonní zástupci žáka nebo žák, pokud je zletilý. O umístění nebo neumístění do domova mládeže rozhoduje ředitel školy a neprodleně vyrozumí zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta. Umístění do domova mládeže platí pro bezprostředně následující školní rok.   

Kontakt: Marta Řičicová, vedoucí vychovatelka, 

e-mail ricicova@trebesin.cz, telefon 222 355 888, mob. 775 706 962 

Omluvy ubytovaných žáků a studentů nonstop recepce: telefon 222 355 810


Platby za stravování a ubytování vyřizuje p. Denemarková | Tel. 222 355 165 


STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417