Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Bazén

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST 

Plavání pro veřejnost je z organizačních důvodů do září 2020 ZRUŠENO.

Provoz a pronájem celého bazénu pro organizované skupiny je obnoven od 1. 6. 2020 za specifických podmínek vydaných MZ ČR.
Pro sjednání pronájmu bazénu kontaktujte p. Tomáše Zachata, e-mail: zachat@trebesin.cz, tel: 775 709 840.


zdroj: logo mhmp

Na zajištění provozu školního bazénu se v roce 2019 podílí zřizovatel školy HMP částkou 750 000,- Kč. Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy na území hl. m. Prahy na rok 2018, program II.B – Podpora energeticky náročných sportovišť. (projekt č. 2022/B-383)


zdroj: logo Praha 10

Na zajištění provozu plavání pro veřejnost se v roce 2019 podílela Městská část Praha 10 částkou 40 000,- Kč Grant MČ Praha 10 na základě smlouvy č. OKP/2/006/2018 na projekt: Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10.


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO BAZÉNU

Tento návštěvní řád platí pro prostory bazénu, šaten, sprch a záchodů (dále jen „bazén”).

Návštěvníci bazénu musí dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a řídit se pokyny pracovníků bazénu.

Vstup do bazénu

mají povolen žáci školy v doprovodu příslušného učitele,mají povolen členové organizací, se kterými má provozovatel bazénu uzavřenu nájemní smlouvu, v doprovodu odborně kvalifikovaného vedoucího plavání,je povolen veřejnosti a to v hodinách určených pro plavání veřejnosti a na základě zakoupené vstupenky,je zakázán osobám nemocným (horečka, zánět spojivek, nakažlivé choroby, kožní paraziti nebo vyrážky, bacilonosiči střevních chorob, osoby v karanténě), osobám zahmyzeným a opilým.

Návštěvníci bazénu mají povinnost

zajistit si osobní věci uzamčením šatnové skříňky, dodržovat veškeré právní a jiné předpisy, zejména požární, bezpečnostní a hygienické,dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení bazénu,šatní skříňky užívat jen po dobu návštěvy bazénu,  před vstupem do bazénu se omýt mýdlem a osprchovat se bez plavek,šetřit zařízení bazénu a zbytečně neplýtvat vodou ve sprchách,nahradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení bazénu a na majetku ostatních návštěvníků,koupat se pouze v prostorách vyhrazených pro neplavce, jestliže neumějí plavat nebo plavou nedokonale,pohybovat se opatrně na mokrých podlahách a schodech a vyvarovat se tak uklouznutí, případně i úrazu,veškeré úrazy (i úrazy, jichž jsou svědky) oznámit bez odkladu vedoucímu plavání, učiteli nebo plavčíkovi.

V prostorách bazénu je zakázáno

nechávat ve skříňce peníze a cenné věci, tyto je možné uložit u vedoucího plavání, učitele nebo plavčíka,používat v prostorách bazénu venkovní obuv,ohrožovat jakýmkoliv způsobem bezpečnost ostatních návštěvníků,rušit ostatní návštěvníky hlukem,skákat do bazénu mimo startovní bloky,volat o pomoc bez vážné příčiny,vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazená,kouřit a požívat alkoholické a jiné návykové látky,vcházet do šaten a sprch určených pro osoby druhého pohlaví,vnášet skleněné nebo jiné rozbitné předměty,používat a manipulovat s ostrými předměty (např. potápěčské vybavení, kovové předměty, prstýnky atd.), které by mohly poškodit nerezovou vanu bazénu,brát s sebou zvířata.

GDPR

Provozovatel (Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299) provozuje v prostoru bazénu (vstup před šatnami a bazénová hala) kamerový systémem se záznamem (délka záznamu 7 dní). Kamerový záznam je přístupný správci budovy, školníkům a službě vykonávající dohled v prostoru bazénu. Kontakt: Tomáš Zachat, tel.:222 355 355.Provozovatel (Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299) provozuje ve spolupráci AngelEye Ltd, Sant Osvaldo Str., 1b, 39100 Bolzano, Italy v prostoru bazénové haly a ve vnitřním bazénu provozuje speciální kamerovým systém se záznamem (délka záznamu 3 dny) pro potřeby bezpečnostního systému AngelEye – záchrana tonoucího. Kamerový přenos je přístupný přítomnému plavčíkovi nebo osobě zajišťující dohled nad vodní plochou. Kontakt: Tomáš Zachat, tel.:222 355 355.

Ostatní ujednání

Přání a stížnosti, stejně jako i oznámení a podněty týkající se provozu bazénu nebo jeho zaměstnanců, se předávají písemně ředitelství školy.
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417