Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Znovuotevření domova mládeže

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 umožní domov mládeže ubytování žákům 9. ročníků ZŠ, žákům posledních ročníků středních škol, 4. ročníků konzervatoří a posledních ročníků vyšších odborných škol (dále jen žáci).
Provoz domova mládeže začíná v pondělí 11. 5. 2020 v 8 hodin. Žáci budou ubytováni pouze v době konzultací a to samostatně v obytné buňce za přísných hygienických podmínek. S provozními a hygienickými podmínkami budou žáci seznámeni při nástupu k ubytování. Povinností zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka je podepsat čestné prohlášení.
Většina žáků svůj zájem nahlásila, ti, kteří zájem nenahlásili, učiňte tak do pátku 8. 5. 2020
telefon 775 706 962 nebo ricicova@trebesin.cz  

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417