Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Zapojujeme se do dalších aktivit projektu Minimalizace šikany

Se začátkem roku 2019 pokračuje účast naší školy v komplexním programu Minimalizace šikany (MiŠ - AISIS, o.s.), kterou zahájily v říjnu a listopadu 2018 dvě skupiny třebešínských učitelů absolvováním tří externích vzdělávacích modulů tohoto projektu. Následovat budou workshopy vedení SPŠ s lektory projektu, na něž navážou praktické vzdělávací aktivity pro třídní učitele a supervizní podpora. Hlavním přínosem MiŠ je efektivnější podpora bezpečného prostředí a dobrých vztahů v třídních kolektivech i ve škole celkově. Koordinátorem spolupráce Průmyslovky Třebešín s realizačním týmem tohoto užitečného programu je výchovná poradkyně Linda Kohútová.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417