Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Přihlašte autorské snímky do tradiční školní fotografické soutěže!

Vedení školy spolu se SRPŠ vyhlašují pro žáky Průmyslovky Třebešín a ubytované studenty Domova mládeže fotografickou soutěž na volné téma.​ Garantem soutěže je Ing. Richard Strnka (K409).​

Podmínky soutěže:

 Účastníci se hlásí do soutěže s jedním souborem 1 až max. 3 AUTORSKÝMI fotografiemi. Témata jednotlivých snímků jsou naprosto volná.

 Práce budou předány v elektronické podobě na vhodném médiu (CD-ROM, USB flash disk).

 Rozlišení obrazových souborů by mělo být 300 dpi. Doporučujeme konzultaci (Ing. R. Strnka).

 Porota si pro výstavu vyhrazuje právo na výběr fotografií jako celého souboru nebo pouze jeho části.

 Autoři fotografií ručí za to, že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií. Pořadatel nebude na případné stížnosti reflektovat.

 Pořadatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit zveřejněním nových podmínek na webové stránce školy.

 Přihlášením do soutěže souhlasí autor s veřejným vystavením přihlášených fotografií.

 První tři místa v soutěži určí porota, která si vyhrazuje právo některá místa nevyhlásit. Vítězové obdrží diplom a finanční částku, popř. drobný dar (bude upřesněno později).

 Uzávěrka přihlášek soutěžních snímků je 1. dubna 2019.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417