Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

NOVÁ HESLA PRO PŘÍSTUP RODIČŮ - IS BAKALÁŘI

V návaznosti na nové nařízení EU GDPR a připravovaným rozšířením funkcionalit systému IS Bakaláři pro rodiče, byly dnes všem rodičům 1.-3. ročníků vygenerována nová hesla. Jedná se o verzi s přihlašovacím jménem ve tvaru evidenčního čísla.

Hesla si rodiče mohou vyzvednout 25. 4. 2018 na třídních schůzkách oproti podpisu a souhlasu s jeho užíváním. Dále pak po dohodě s třídním učitelem.

Současné žákovské přístupy jsou zatím v platnosti. (přihlašovací jméno ve tvaru školního loginu)

Vedení školy.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417