Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Volby do školské rady - zástupci studentů

Nové volby do školské rady se uskuteční 15.11. 2017 během třídních schůzek. Za studenty jsou navrženi kandidáti Lukáš Cihelka (tř.3.A) a Michael Turek (tř.3.B). Pokud by měl někdo z řad rodičů nebo studentů zájem doplnit kandidátku, je zapotřebí to oznámit do 27. října 2017 Mgr. Petře Mihulové na e-mailovou adresu mihulova@trebesin.cz .

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417