Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky pro 4. ročníky 2015/2016

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto:

Zkoušky se konají v pondělí 27. 6. 2016 od 14.00 hodin a v úterý 28. 6. 2016 od 9.00 hodin.

Všeobecně vzdělávací předměty se budou zkoušet v učebně č. 303, odborné předměty v učebně č. 305 a předmětu oboru ITE v učebně 154. Učebna č. 313 je vyhrazena jako čekárna pro žáky. 
Jmenný seznam žáků je dostupný na intranetu školy v sekci STUDIUM > DOKUMENTY ŠKOLY > OBĚŽNÍKY.
HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417