Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje podle §60 odstavec 10 zákona  č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 3. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • 78 – 42 – M/01 Technické lyceum (ŠVP – Technické lyceum)

Termíny 3. kola přijímacího řízení

  1. Do středy 22. června 2016 uchazeči o studium odevzdají přihlášku na střední školu. Přihlášky lze také zaslat poštou.
  2. V pátek 24. června 2016 proběhne přijímací řízení.

O konání dalších kol přijímacího řízení bude rozhodnuto podle výsledků předchozích kol.

V Praze dne 6. června 2016                                           Ing. Václav Jahoda, pověřen řízením školy

          

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417