Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

VÝSLEDKY PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

V sekci Zájemci .... Přijímací řízení ..... jsou ke stažení výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro všechny nabízené studijní obory. Rozhodnutí o přijetí si bude možné vyzvednout v sekretariátu školy 22. 4. a 25. 4. 2016. Dne 22. 4. 2014 budou rozeslána nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417