Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje podle § 60 odstavec 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • 18 – 20 – M/01 Informační technologie (ŠVP – Aplikace osobních počítačů)
  • 23 – 41 – M/01 Strojírenství (ŠVP – Informační technologie a strojírenství)
  • 78 – 42 – M/01 Technické lyceum (ŠVP – Technické lyceum)

Kód oboru - Název oboru – vzdělávacího programu - Počet uchazečů

Forma vzdělávání – denní čtyřleté studium – ukončené maturitní zkouškou

  • 18 – 20 – M/01  Informační technologie - 25
  • 23 – 41 – M/01  Strojírenství - 10
  • 78 – 42 – M/01  Technické lyceum - 10

Termíny 2. kola přijímacího řízení:     

Do středy 20. května 2015 uchazeči o studium odevzdají přihlášku na střední školu. Přihlášky lze také zaslat poštou.

V pátek 22. května 2015 proběhne přijímací řízení.

O konání dalších kol přijímacího řízení bude rozhodnuto podle výsledků prvního a druhého kola.

V Praze dne 4. května 2015                                               RNDr. František BÁRTL, ředitel školy

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417