Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

Ředitel Střední průmyslové školy, Praha 10, Na Třebešíně 2299, vyhlašuje podle § 60 odstavec 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • 23 – 41 – M/01 Strojírenství (ŠVP – Informační technologie a strojírenství) - počet míst 12

Termíny 3. kola přijímacího řízení: 

  1. Do středy 18. června 2014 uchazeči o studium odevzdají přihlášku na střední školu. Přihlášky lze také zaslat poštou.
  2. V pátek 20. června 2014 proběhne přijímací řízení.

O konání dalších kol bude rozhodnuto podle výsledků předchozích kol.   

                                                                                              RNDr. František BÁRTL, ředitel školy

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417