Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky pro 4. ročníky 2012/2013

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto: Zkoušky se konají v pondělí 24. 6. 2013 a v úterý 25. 6. 2013 od 14.00 hodin a ve středu 26. 6. 2013 a ve čtvrtek 27. 6. 2013 od 8.00 hodin. Všeobecně vzdělávací předměty se budou zkoušet v učebně č. 303, odborné předměty v učebně č. 305 a předmětu oboru ITE v učebně 154. Učebna č. 313 je vyhrazena jako čekárna pro žáky. Jmenný seznam a rozpis jednotlivých zkoušek je na intranetu školy na záložce STUDIUM a bude vyvěšen ve vestibulu školy.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417