Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Harmonogram ústních maturitních zkoušek 2019 - jarní období

Rozpisy obhajob maturitních prací a ústních maturitních zkoušek 4. ročníků jsou umístěny na školním intranetu. Studentům jsou k dispozici v sekci "Žáci", učitelům...
Celý článek
aktualita

Prof. Pavel Höschl na Třebešíně

Ve středu 24. 4. 2019 se v přednáškovém sále SPŠ Na Třebešíně uskutečnila přednáška prof. RNDr. Pavla Höschla, DrSc., na téma Polovodiče a jejich praktické využ...
Celý článek
aktualita

Výměnná zahraniční praxe Třebešín/Hamburg 2019

V říjnu 2018 proběhla první fáze dlouho připravované výměnné praxe. Průmyslovku Třebešín navštívili žáci ze dvou partnerských škol z Hamburku. Strávili u nás dva týdny, během kterých se zúčastnili vyučování, jazykové animace, společných kulturních akcí a tematických výletů. Skupina našich žáků se na realizaci akce výraznou měrou podílela. Kromě jiného absolvovali společně se žáky partnerských škol odborně zaměřené praxe v několika firmách, které jsou partnery naší školy. Druhá fáze výměny proběhne ve dnech od 19. 05. do 30. 05. 2019, během nichž našich sedm „statečných“ žáků bude naopak pobývat a praktikovat v Hamburku. Čeká na ně obdobně zajímavý program, jaký prožili jejich vrstevníci z Hamburku v Praze. Celá výměnná akce je organizována ve spolupráci s Organizací Arbeit und Leben, která zajišťuje žákům praxi v německých firmách. Do společných kulturních akcí se zapojí kolegové i žáci z partnerských škol v Hamburku. Zajímavá je určitě pro naše žáky i finanční stránka výměnné praxe. Tento projekt je z 50 % finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.
Tak nám držte palce.
Děkujeme
Klára Těšíková – hlavní organizátorka akce


aktualita

Techmania 2019 - výprava za poznáním do Plzně

Na počátku dubna 2019 se žáci všech druhých ročníků vydali na prohlídku expozice Techmania Science Center v Plzni, která nabízí stovky interaktivních exponátů na se...
Celý článek
- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417