Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Změny v provozu domova mládeže

Od 1. 6. 2020 umožní Domov mládeže při SPŠ, Na Třebešíně 2299, Praha 10 (dále jen „DM“) v omezeném počtu ubytování žákům nižších ročníků středních škol a konzervatoří za účelem realizace všech forem praktického vyučování.

Z důvodů přísných hygienických opatření a s ohledem na efektivitu provozu a zajišťovaných služeb nebude moci DM v nadcházejícím období, tj. od 8. 6. 2020 poskytovat krátkodobá ubytování např. za účelem docházky na konzultace, třídnické hodiny apod.

Ubytování žáků bude možné zajistit pouze po předchozím projednání s vedoucí vychovatelkou Martou Řičicovou, a to telefonicky 775 706 962 nebo emailem ricicova@trebesin.cz).
Žáci budou ubytováni pouze z důvodu konání odborných praxí či praktické výuky, a to každý samostatně v jedné obytné buňce za přísných hygienických podmínek. S provozními a hygienickými podmínkami budou žáci seznámeni při nástupu k ubytování. Povinností zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka je podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Ubytování DM poskytuje bez možnosti stravování.

V Praze 29. 5. 2020
Zpracovala: Marta Řičicová, vedoucí vychovatelka
Schválil: Mgr. Luboš Bauer, ředitel školy

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417