Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Konzultace pro 4. ročníky ve škole

V zájmu kvalitní přípravy na maturitní zkoušky mají naši žáci 4. ročníků od 11. 5. do 22. 5. 2020 možnost účastnit se ve škole prezenčních konzultací, které za jednotlivé maturitní předměty povedou jejich vyučující. Organizační rozpis konzultačních hodin (v pracovních dnech vždy od 8 do 13 hodin) pro jednotlivé třídy, učebny a předměty je k dispozici na intranetu. Rozpis je průběžně aktualizován.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417