Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

ENERSOL 2017 – finále pražského kola

Do 13. ročníku soutěže ENERSOL se zapojili tři studenti 3. B. Soutěž je zaměřena na úspory energií ve spojitosti s praxí a na inovace v technických oborech, které sebou nesou energetické úspory. Do pražského kola bylo přihlášeno celkem 70 projektů. Ze tří našich zástupců postoupili do finále dva: Alena Hrabánková a Tomáš Pachman. 

Oba prezentovali 1. března své práce před tříčlennou porotou a více než 150 přítomnými. Trochu se projevila nervozita při vystoupení, která nepochybně zapříčinila menší úspěch, než jaký si zasloužil obsah jejich práce. Na omluvu lze říci, že u Tomáše selhávala technika (posun slidů) a Alena v ten den překonávala nemoc. Po skončení prezentací soutěžících v rámci doprovodného programu bylo připraveno vystoupení žáků pořádající školy (COP Praha) zaměřené na ekologii a nutnost třídění odpadu. Pak následovalo vyhodnocení a představení vítězů, kteří postupují do celostátního kola. 

V kategorii Enersol a praxe se Tomáš umístil na sedmém místě (z 34 zaslaných prací) a Alena na 4. místě (ze 17 prací). Oba získali věcnou cenu a diplom. Jan Navrátil, který bohužel do finále krajského kola nepostoupil, získal rovněž diplom za účast v soutěži. V závěru celé soutěže přišel na řadu i oběd, po němž se účastníci rozloučili.

Děkujeme našim našim reprezentantům a gratulujeme jim k úspěšnému vystoupení! Věřme, že v příštím ročníku ENERSOLu zabodují povzbudivými výkony další studenti z Třebešína - následovníci letošních finalistů.

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417