Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky 2015/2016 - POZOR změna!

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto:

Zkoušky proběhnou ve dnech od 25. 8. 2016 do 31. 8. 2016. Zkoušky začínají vždy od 8:00 hodin.

Jazykové předměty a OBN se budou zkoušet v učebně č. 362, MAT, FYZ a MEC v učebně č. 360, STT, SPS a ZST v učebně č. 359, KOM, TEK, TEZ a DEG v učebně č. 357, předměty výpočetní techniky ICT, OSY, PGA, HRW, PXE, DTP, POS a CDM budou v učebně č. 154.

Učebna č. 355 je vyhrazena jako čekárna pro žáky. Zkoušky se konají před tříčlennou komisí.

Podrobné informace naleznete na intranetu školy v sekci STUDIUM - Dokumenty školy - Oběžníky

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417