Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky pro 4 ročníky 2014-2015

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto:

Zkoušky se konají v pondělí 22. 6. 2015 a v úterý 23. 6. 2015 od 14.00 hodin a ve středu 24. 6. 2015 od 9.00 hodin.

Podrobné informace naleznete na intranetu školy v sekci Studium ... Oznámení ...

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417