Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Opravné a doplňovací zkoušky 2011/2012

Podle § 69 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určil ředitel školy průběh opravných a doplňovacích zkoušek takto: Zkoušky se konají od středy 29. 8. 2012 od 9.00 hodin do pátku 31. 8. 2012 od 8.00 hodin. Podrobný rozpis na intarnetu školy v sekci Studium ... Dokumenty školy .....

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417