Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

aktualita

Základní informace o Třebešín – Campu

Termín: 9. 9. – 13. 9. 2013

Místo pobytu: Horní Bradlo – RS TESLA

Informace: www.modrovic.cz

tel: 469 338 179 Jaroslav Modrovič (správce objektu)

mobil: 773 587 516 - Mgr. T. Kubíková  (zástupkyně ředitele SPŠ) 

HomeArchiv
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299, příspěvková organizace HMP, IČ: 61385417